امروزه تقریبا تمام رشته های مهندسی و حتی غیر مهندسی وابسته به نرم افزار های تخصصی آن رشته میباشند، به صورتی که اگر نرم افزار ها در پروسه کاری انها جای نداشته باشند ،یا پروژه زمان زیادی رو اشغال میکند یا اصلا به اتمام نمیرسد. یکی از رشته های که شدیدا به این نرم افزار ها وابسته میباشد رشته مهندسی مکانیک میباشد که نرم افزار های قوی و فراوانی در این زمینه طراحی و ساخته شده اند. قابل ذکر است که یک مهندس مکانیک در صورت دارا نبودن دانش نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند یک مهره سوخته میاشد بر همین اساس شدیدا به دانشجویان و مهندسین مکانیک توسعه میشود که این نرم افزار ها را به صورت حرفه ای بی آموزند.تیم مکانیک ۹۷ برترین آموزش ها و خدمات نرم افزار های تخصصی مکانیک را در اختیار شما قرار میدهد تا شما به صورت رایگان و به سادگی تمام به آنها  دسترسی داشته و نیاز های خود را در این زمینه براورده کنید.

مقالات آموزشی