آموزش نرم افزار آباکوس

نرم افزار اباکوس

در دنیای امروز سعی و خطا دیگر معنای ندارد ، به این معنی که قبل از ساخت هر سازه یا قطعه ای برای اطمینان از مقاوم بودن، باید ان را تجزیه و تحلیل نمایم.

راه های تحلیل قطعات به دو صورت دستی و روش تحلیل به کمک کامپیوتر میباشد.

برای تحلیل توسط کامپیوتر نیاز به نرم افزار های میباشد تا این امر را برایمان انجام دهند.

یکی از قدرتمند ترین این نرم افزار ها” اباکوس ” میباشد که قدرت خیره کننده ای در زمینه تحلیل و انالیز دارد.

اباکوس در زبان انگلیسی به معنی چرتکه و محصول شرکت فرانسوی داسو سیستم میباشد

که قادر به ساده ترین تحلیل ها تا پیچیده ترین تحلیل ها میباشد.

مقالات اموزشی

نوامبر 7, 2019
اباکوس

معرفی نرم افزار آباکوس

نوامبر 6, 2019
فرایند تحلیل آباکوس

فرایند تحلیل با آباکوس