تمامی جزوات را به صورت رایگان دانلود نمائید

اکتبر 30, 2019
جزوه دینامیک

دانلود رایگان جزوه دینامیک

اکتبر 28, 2019
جزوه CAD/CAM

دانلود رایگان جزوه CAD/CAM

اکتبر 22, 2019
جزوه ریخته گری فلزات

دانلود رایگان جزوه ریخته گری فلزات

اکتبر 21, 2019
جزوه طراحی اجزا2

دانلود رایگان جزوه طراحی اجزا۲

آوریل 4, 2018
جزوه ریاضی عمومی2

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲

آوریل 3, 2018
جزوه ریاضی عمومی1

دانلود جزوه ریاضی عمومی۱

مارس 26, 2018
جزوه استاتیک

دانلود جزوه استاتیک

مارس 26, 2018
جزوه مقاومت مصالح2

دانلود جزوه مقاومت مصالح۲

فوریه 13, 2018
جزوه تست های غیر مخرب جوشکاری

دانلود جزوه تست های غیر مخرب در جوشکاری