قوانین سایت

 

مهمترین قوانین و مقررات وب سایت مکانیک۹۷ حفظ کپی رایت و عدم کپی مطالب بدون ذکر منبع که وب سایت مکانیک۹۷ می باشد، هست.

در صورت عدم پایبندی و یا عدم قبول این قانون کاربر بازدید کننده باید بلافاصله سایت را ترک نماید. در صورت عدم رعایت قانون کپی رایت، وب سایت مکانیک ۹۷ در حفظ حقوق خود از راه قانونی میتواند اقدام نماید.

با وجود اینکه مقالات و اطلاعات سایت مکانیک۹۷ با تحقیق و یا تجربه تحریر شده اند ولی امکان خطا و یا اشتباه در محتوا و یا انشاء آنها وجود دارد.وب سایت ما تعهد و یا مسئولیتی از این بابت به عهده نمیگیرد.

مسئولیت مشاهده و استفاده از اطلاعات این سایت بر عهده ی بازدید کننده می باشد و وب سایت مکانیک۹۷ تعهدی بابت خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از دسترسی و استفاده از سایت را ندارد.

وب سایت مکانیک۹۷ بصورت خصوصی اداره می شود و هیچ گونه وابستگی به گروه یا جناحی را ندارد. این وب سایت میتواند استفاده از خدمات رایگان خود را بنا به قوانین خود تغییر دهد و بصورت دریافت هزینه در آورد.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق نامه حاکم خواهند بود.