نوامبر 7, 2019
اباکوس

معرفی نرم افزار آباکوس

نوامبر 6, 2019
فرایند تحلیل آباکوس

فرایند تحلیل با آباکوس

اکتبر 30, 2019
جزوه دینامیک

دانلود رایگان جزوه دینامیک

اکتبر 28, 2019
جزوه CAD/CAM

دانلود رایگان جزوه CAD/CAM

اکتبر 22, 2019
جزوه ریخته گری فلزات

دانلود رایگان جزوه ریخته گری فلزات

اکتبر 21, 2019
جزوه طراحی اجزا2

دانلود رایگان جزوه طراحی اجزا۲

اکتبر 10, 2019
عملیات حرارتی

تعریف عملیات حرارتی و انواع آن

آگوست 11, 2019
انواع یاتاقان ها

معرفی یاتاقان ها

آگوست 7, 2019
انواع چرخدنده ها

معرفی چرخدنده ها و کاربردشان