جولای 20, 2019
مکانیک شکست

مکانیک شکست

جولای 20, 2019
عملیات فرزکاری

معرفی عملیات فرزکاری

جولای 19, 2019
متالورژی پودر

فرایند متالورژی پودر

جولای 19, 2019
پدیده کاویتاسیون

برسی پدیده کاویتاسیون

جولای 19, 2019
مخازن تحت فشار کروی

برسی مخازن تحت فشار

جولای 11, 2019
سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های تهویه متبوع

آوریل 14, 2019
قالب های خمکاری

قالب های خمکاری

ژوئن 29, 2018
نوار ابزار view در کتیا

معرفی نوار ابزار view در کتیا

ژوئن 27, 2018
گرایش های مهندسی مکانیک

گرایش های مهندسی مکانیک