می 13, 2018

نحوه طراحی فنر در کتیا

می 11, 2018
مفهوم رنگ ها در محیط sketcher کتیا

مفهوم رنگ ها در محیط sketcher کتیا

می 11, 2018

معرفی نرم افزار کتیا

آوریل 26, 2018
گیربس

برسی گیربکس خودرو

آوریل 25, 2018
ریخته گری فلزات

ریخته گری فلزات

آوریل 13, 2018
معرفی دیفرانسیل خودرو

دیفرانسیل خودرو

آوریل 4, 2018
آموزش محیط assembly Design کتیا

آموزش محیط assembly design کتیا

آوریل 4, 2018
جزوه ریاضی عمومی2

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲

آوریل 3, 2018
جزوه ریاضی عمومی1

دانلود جزوه ریاضی عمومی۱