آوریل 25, 2018
ریخته گری

ریخته گری فلزات

آوریل 13, 2018
معرفی دیفرانسیل خودرو

دیفرانسیل خودرو

آوریل 4, 2018

اموزش محیط assembly design کتیا

آوریل 4, 2018
جزوه ریاضی عمومی2

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲

آوریل 3, 2018
جزوه ریاضی عمومی1

دانلود جزوه ریاضی عمومی۱

مارس 26, 2018
جزوه استاتیک

دانلود جزوه استاتیک

مارس 26, 2018
جزوه مقاومت مصالح2

دانلود جزوه مقاومت مصالح۲

مارس 17, 2018
قطعه در حال اهنگری

فرایند اهنگری

مارس 17, 2018
ماشین های پرس

انواع پرس ها و کاربردشان