مارس 12, 2018
اکستروژن فلزات

فرایند اکستروژن فلزات

مارس 10, 2018

هیدرولیک و پنوماتیک

مارس 2, 2018
catia

اموزش محیط part design کتیا

مارس 2, 2018
sketcher

اموزش کلی محیط sketcher کتیا

فوریه 28, 2018
خواص مواد

خواص فیزیکی مواد

فوریه 24, 2018
کشش عمیق

فرایند کشش عمیق فلزات

فوریه 13, 2018
جزوه تست های غیر مخرب جوشکاری

دانلود جزوه تست های غیر مخرب در جوشکاری

فوریه 11, 2018

قالب های پرس

ژانویه 26, 2018
سیستم های اندازه گیری

سیستم های اندازه گیری