مارس 26, 2018
جزوه استاتیک

دانلود جزوه استاتیک

مارس 26, 2018
جزوه مقاومت مصالح2

دانلود جزوه مقاومت مصالح۲

مارس 17, 2018
فرایند آهنگری

فرایند آهنگری

مارس 17, 2018
ماشین های پرس

انواع پرس ها و کاربردشان

مارس 12, 2018
اکستروژن فلزات

فرایند اکستروژن فلزات

مارس 10, 2018

هیدرولیک و پنوماتیک

مارس 2, 2018
آموزش محیط part design کتیا

آموزش محیط part design کتیا

مارس 2, 2018
آموزش محیط sketcher کتیا

آموزش محیط sketcher کتیا

فوریه 28, 2018
خواص فیزیکی مواد

خواص فیزیکی مواد