ژانویه 18, 2020
برسی درخت طراحی در کتیا

برسی درخت طراحی در کتیا

ژوئن 29, 2018
نوار ابزار view در کتیا

معرفی نوار ابزار view در کتیا

می 11, 2018
مفهوم رنگ ها در محیط sketcher کتیا

مفهوم رنگ ها در محیط sketcher کتیا

آوریل 4, 2018
آموزش محیط assembly Design کتیا

آموزش محیط assembly design کتیا

مارس 2, 2018
آموزش محیط part design کتیا

آموزش محیط part design کتیا

مارس 2, 2018
آموزش محیط sketcher کتیا

آموزش محیط sketcher کتیا