نوشته‌ها

آموزش محیط part design کتیا

آموزش محیط part design کتیا

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به صورت تخصصی  به آموزش محیط part design کتیا بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

محیط part design کتیا یک محیط پایه محسوب میشود که برای یاد گیری کتیا در مرحله اول باید این محیط را فرا گرفت تا بتوان به محیط های دیگر تسلط پیدا کرد. تعریف ساده ای که میتوان از این محیط داشت این است که در محیط part design اسکچ اولیه ای که ترسیم کرده ایم را به قطعه ۳بعدی تبدیل میکنیم و بر روی آن عملیات نهای را اجرا میکنیم.

ما در این مقاله آموزش به معرفی محیط part design و نوار ابزار های آن میپردازیم تا شما بتوانید به صورت کلی با این محیط اشنای پیدا نماید تا بتوانید قطعات خود را طراحی نماید.

محیط part design

برای دستیابی به محیط مربوطه از  طریق منوی start<mechanical design<part design وارد آن میشویم.

part design

بعد از وارد شدن به این محیط یک فضای تیره رنگ را مشاهده میکنید که دور تا دور آن از نوار ابزار های مختلفی تشکیل شده است که بعضی از آنها تخصصی و مربوط به همین محیط میباشد و مابقی عمومی و مربوط به تمام محیط ها هستند.

برای ترسیم اسکچ اولیه از ابزار sketch وانتخاب یکی از صفحه های کاری وارد محیط اسکچ می شویم که اموزش محیط sketcher کتیا رامیتوانید از اینجا مطالع نماید.

نوار ابزار sketch-based features

دستور Pad

برای بعد(حجم) دادن یک اسکچ از دستور pad  استفاده میکنیم .دستور pad هم گروهی های دیگری نیز دارد که اگر بر روی فلش کنار آن کلیک کنید به انها دست پیدا میکنید که کاربرد انها به ترتیب: برای حجم دادن زاویه ای قطعه و حجم دادن چند اسکچ مخطلف به ابعاد مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

دستور Pocket

ابزار دوم در این نوار ابزار pocket نام دارد که کاربرد ان به این ترتیب است که اول یک اسکچ دلخواه بر روی قطعه ۳ بعدی خود ترسیم و در ادامه با استفاده از این دستور آن را خالی مینمایم که این گزینه هم مانند دستور pad همگروه دارد که ترتیب: برای خالی کردن با زاویه و خالی کردن چند اسکچ به اندازه های مخطلف به کار میروند.

دستور shaft

 گزینه سوم یعنی دستور shaft برای دوران یک اسکچ حول یک محور به کار میرود به طوری که اسکچ اولیه را ترسیم کرده و با انتخاب یک محور قطعه به صورت ۳ بعدی تشکیل میشود. زمانی که قطعه موردنظرمان دورانی میباشد و متقارن بهتر است از این روش آن را ایجاد نمایم.

دستور Groove

گزینه چهارم یعنی دستور Groove برای خالی کردن یک قطعه به صورت دورانی به کار میرود به طوری که اسکچ خود را بر روی قطعه ۳بعدی که قصد داریم تا آن را خالی کنیم ترسیم میکنیم و با انتخاب محور دوران شکل مورد نطر به وجود میاید.تقریبا این روش عکس دستور shaft عمل میکند.

دستور Hole

دستور بعدی Hole نام دارد و زمانی که نیاز یک سوراخ بر روی قطعه باشد از این دستور استفاده میکنیم. روش کار به این صورت است که دستور Hole را انتخاب میکنیم و بعد بر روی قطعه ای که قرار است بر روی آن سوراخ ایجاد کنیم کلیک میکنیم تا پنجره تنظیمات ظاهر شود، از این روش برای ایجاد هر نوع سوراخ معمولی و رزوه دار استفاده میشود.

دستور Rib

گزینه بعدی یعنی دستور Rib زمانی استفاده میشود که بخواهیم یک اسکچ را حول یک منحنی امتداد دهیم مانند شلنگ و لوله های پیچیده. روش کار بدین صورت است که اسکچ قطعه را ترسیم میکنیم و ارد محیط part میشویم و دوباره وارد اسکچ میشویم تا خط راهنما که قرار است قطعه در امتداد ان تشکیل شود را رسم میکنیم ،بعد از ترسیم وارد محیط part میشویم و با انتخاب دستور rib قطعه خود را ایجاد میکنیم.

در زیر یک نمونه قطعه طراحی شده با این روش را مشاهده میکنید.

دستور slot

دستور بعدی یعنی slot مانند دستور Rib عمل میکند و تنها فرق ان این است که به جای ایجاد جسم ۳بعدی درون قطعه طراحی شده را خالی میکند.

دستور stiffener

از دستور بعدی یعنی stiffener  برای ایجاد تیغه بین دو سطح عمود بر هم استفاده میکنیم.

دستور multi -section solid

از دستور بعدی برای ترسیم قطعه با استفاده از دو سطح در امتداد هم استفاده میشود، به گونه ای که دو اسکچ را در دو پلن رسم میکنیم و با استفاده از این دستور انها را به هم متصل میکنیم.

دستور removed multi-section solid

دستور اخر عکس دستور قبلی عمل میکند بطوری که بجای اضافه کردن از قطعه ۳بعدی به اندازه اسکچ ترسیم شده از ان کم میکند(حذف میکند).

نوار ابزار Dress-up features

از نوار ابزار Dress-up features زمانی استفاده میشود که یک جسم ۳ بعدی ترسیم کرده باشیم و بخواهیم بر روی ان عملیات اضافی انجام دهیم مانند گرد کردن گوشه ها زاویه دادن و …

Dress-up features

دستور Edge fillet

دستور  اول در این نوار ابزار دستور Edge fillet نام دارد که برای گرد کردن گوشه های تیز بکار میرود. این ابزار همگروهی های دیگری نیز دارد که هر کدام به یک شیوه برای گرد کردن گوشه ها به کار میروند.

دستور chamfer

از گزینه دوم یعنی دستور chamfer زمانی استفاده میشود که بخواهیم گوشه های تیز را پخ بزنیم.در اینجا با انتخاب دو سطح قطعه میتوان پخ های یک اندازه یا با زاویه مختلف ایجاد کرد.

دستور draft angle

از دستور draft angle  برای زاویه دادن یک سطح نسبت به سطح دیگر استفاده میشود.

دستور shell

از گزینه بعدی یعنی دستور shell  برای خالی کردن یک جسم ۳ بعدی استفاده میشود بطوری که بعد از خالی کردن قطعه ،یک ضخامت برای دیواره ها درنطر میگیرد و بقیه جسم را حذف میکند.

دستور Thickness

از دستور thickness  زمانی استفاده میشود که بخواهیم به جسم خود ضخامت دهیم.از این گزینه برای ضخامت دادن دیواره ها یا سطح قطعه استفاده میشود.

دستور Thread/tap

از دستور thread/tap برای رزوه زدن یک میله استفاده میشود.اگر بخواهید یک پیچ طراحی کنید برای زدن رزوه آن باید از این گزینه استفاده کنید.

نوار ابزار surface-based features

نوار ابزار دیگری به نام surface-based features وجود دارد که برای حجم دادن به جسم ۳ بعدی و یا حذف کردن جسم ۳ بعدی تا یک سطح دیگر  مورد استفاده قرار میگیرد.

نوار ابزار transformation features

نوار ابزار پرکاربرد دیگری در کتیا وجود دارد که transformation features نام دارد و برای جابجای قطعات، تکثیر قطعات و تغیر اندازه جسم به کار میرود .

دستور translation

اولین دستور در این نوار ابزار translation  نام دارد و برای جا بجای قطعات بین یک محور مورد استفاده قرار میگیرد. این دستور هم گروهی های دیگری نیز دارد که مانندهمین دستور عمل میکنند که فقط کارایشان فرق میکند مانند چرخش یک جسم حول یک محور.

دستور mirror

دستور بعدی در این نوار ابزار mirror  نام دارد که مانند دستور translation  عمل میکند.در این دستور جسم را تحت یک محور کپی میکند به گونه ای که یک جسم به دو جسم تبدیل میشود.

دستور rectangular pattern

دستور بعدی در این نوار ابزار rectangular pattern  نام دارد و زمانی که بخواهیم یک جسم را به تعداد مشخص تکثیر کنیم از این دستور استفاده میکنیم به گونه ای که بعد از انتخاب جسم و محوری که قرار است در امتداد ان کپی شود ، تعداد کپی شدن و فاصله بین قطعات را وارد میکنیم و قطعات طبق خواسته ما تکثیر و کپی میشوند. این دستور همگروهی های دیگری دارد که برای کپی کردن حول یک محور (دورانی) مورد استفاده قرار میگیرد.

دستور scaling

دستور بعدی scaling  نام دارد و زمانی که بخواهیم یک جسم را به یک اندازه ای مقیاس دهیم از این دستور استفاده میکنیم.