نوشته‌ها

انواع پرس ها و کاربردشان

ماشین های پرس

 

در این مقاله آموزشی قصد داریم تا به برسی ماشین های پرس بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

در صنعت زمانی که نیروی زیادی مورد نیاز باشد از ماشین های پرس استفاده میکنیم که نیروهای کم تا نیروهای خیلی زیاد (چند صد تنی) را برایمان فراهم میکنند.  این ماشین ها در صنعت قالبسازی و آهنگری بیشترین کاربرد را دارند که در انواع مختلف موجوداند که در ادامه به معرفی انها میپردازیم.

انواع پرس ها

پرس ها از نظر کاربرد به چند دسته مختلف تقسیم بندی میشوند که عبارت اند از:

۱-پرس های ضربه ای

۲-پرس های مکانیکی

۳-پرس های هیدرولیکی

۴-پرس های مخصوص

پرس های مکانیکی

ماشین های پرس

پرس های مکانیکی یکی از پرکاربرد ترین نوع پرس ها میباشند که به ۳ دسته تقسیم میشوند که عبارت اند از:

  • پرس های پیچی
  • پرس های میل لنگی
  •  پرس های زانوی

مزایای پرس های پیچی:

۱- نیاز به فونداسیون کوچکی دارند

۲- سروصدای انها خیلی کمتر از چکش هاست

۳- پرس های پیچی ماشین های با انرژی زیاد میباشند

۴- مدت زمان فشاری تماس کوتاه است

۵- پیچ محور محرکه خود قفل کن نیست

پرس های زانوی

این پرس ها نوعی از پرس های میل لنگی هستند  که در انها نیروی بازوی لنگ از طریق سیستم اهرمی انجام میشود، این نوع پرس ها در مواقعی استفاده میشوند که نیروی زیادی در فاصله کمی مورد نیاز باشد.

پرس های هیدرولیکی

انواع پرس ها

پرس های هیدرولیکی نیروی محرکه خود را از نیروی رفت و برگشت پیستون در سیلندر میگیرند. فشار اعمالی در این پرس ها  از نوع فشار هیدرولیکی و توسط روغن ایجاد میشود.در این نوع از پرس ها حرکت سنه پرس توسط پیستون صورت میگیرد. فشار کاری در این پرس  ها در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ بار میباشد.

مزایای پرس های هیدرولیکی

۱- نیروی ثابت مستقل از مسیر

۲- نیروی قابل تنطیم دقیق

۳- توان کاری نامحدود

در کل پرس ها در صنعت نقش مهمی را بر عهده دارند که بدون انها فرایند های که در ان نیاز به فشار زیاد باشد از کار می افتند و یا ادامه کار را خیلی سخت میکنند.